Kallelse till årsmöte 2020

Inbjudan till uppfödarmöte för
Sankt Bernhard


Inbjudan till Uppfödar- och Medlems-
konferens 16 februari 2020 anordnad
av SMHK. Anmälan förlängd till den 9 februari.
 


Uppdaterad 2020-02-03

Copyright Dan Marberg & KGBV