BIS Åstorp SBHK utställning
Soleil Tornádo Erben
Domare: Ligita Zake, Lettland


Uppdaterad 2019-07-16

PM utställningen i Norje Boke 2019-08-03
SBHK 20 år


Copyright Dan Marberg & KGBV