Kallelse till årsmöte den
14 februari finner du här.Nya raser i KGBV:

Cão de Fila de São Miguel

(klicka för att se R.A.S.)

Dogo Argentino
(klicka för att se R.A.S.)

Mastino Napolitano
(klicka för att se R.A.S.)

 
Uppdaterad 2020-01-27

Copyright Dan Marberg & KGBV