BIS Åstorp SBHK utställning
Soleil Tornádo Erben
Domare: Ligita Zake, Lettland


Uppdaterad 2019-05-13

Inbjudan till officiell utställning i Norje Boke 2019-08-03

Copyright Dan Marberg & KGBV